Laat ons beginnen met een korte voorgeschiedenis: in 2009 hadden Michel Gilté, Mark Van Daele en Roland Vlaeminck, 3 natuurfotografen uit het Brugse, de wens om net iets meer te doen met hun hobby. Het plan was om er samen met andere fotografen op uit te trekken, nieuwe gebieden te ontdekken en vooral door feedback te krijgen en te geven op elkaars foto's hun fotografie op een hoger niveau te brengen. Een feitelijke vereniging werd boven de doopvont gehouden: de Natuur Fotografen Brugs Ommeland (NFBO).

De groep fotografen groeide, regelmatig kwamen nieuwe mensen bij en al gauw werd de vereniging gecontacteerd door de vzw Natuurpunt Brugs Ommeland met vraag of een eventuele samenwerking mogelijk zou zijn?  Kort nadien werd er in die vzw een nieuwe werkgroep opgericht: de Natuur. Fotografen Brugse Ommeland, afgekort N.FBO. Na het woord "Natuur" werd een punt (.) toegevoegd.

Nu enkele jaren later bestaat de groep uit een veertigtal amateur-fotografen, allen lid van Natuurpunt.  Een nieuw bestuursteam onder de leiding van Marc Nollet heeft de fakkel overgenomen.

De opzet de werkgroep blijft dezelfde: door het organiseren van excursies gepassioneerde natuurfotografen samenbrengen, nieuwe gebieden ontdekken of gekende gebieden vanuit een andere invalshoek bekijken telkens met respect voor de omgeving, kennis zowel over de natuur als over de fotografie te delen, opbouwende feedback te geven op elkaars fotowerk en bovenal een groep te vormen waar in een ontspannen sfeer zowel door de beginnende als door de ervaren fotograaf creatief rond fotografie gewerkt kan worden!

We proberen het grote publiek dichter bij de natuur te brengen door ons werk jaarlijks ten toon te stellen. Wij exposeren regelmatig in het bezoekerscentrum Beisbroek, in het gerechtsgebouw van Brugge, in het bezoekerscentrum Groenwaecke in de Uitkerkse polder, in het bezoekerscentrum van Bulskampveld, ... 

Aangezien wij een bijzondere werkgroep van Natuurpunt zijn, is lidmaatschap van Natuurpunt vereist om aan de excursies deel te nemen. Voor meer info mail ons via het contactformulier op deze website. 

Bestuur:

Marc Nollet, voorzitter
Roland Botterman, vice-voorzitter
Roland Vlaeminck, secretaris/schatbewaarder
Kaat Van Parys, webmaster